O FUNDACJI

Fundacja „Pokoloruj Świat” została założona w czerwcu 2013 roku z inicjatywy grupy niezależnych i energicznych mieszkanek Koszalina.

Jednym z głównych celów Fundacji jest aktywizacja społeczności lokalnych, promowanie oraz wzmacnianie konkurencyjności regionu (m.in. poprzez wspieranie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw). Chcemy przy tym wesprzeć rozwój turystyki, kultury, innowacji oraz technologii. Jako osoby żyjące w zgodzie z naturą, wspieramy inicjatywę ochrony środowiska, a także pomagamy rozwinąć się obszarom wiejskim i obszarom podlegającym restrukturyzacji. Nasze życie to nie tylko praca dlatego nie mniejsze znaczenia ma dla nas rozwój edukacji, sportu oraz ochrony zdrowia. Działamy także charytatywnie

Wszelkie nasze cele, niezależnie od rozmiaru czy wagi, realizujemy poprzez opracowywanie i wdrażanie strategii i planów rozwoju, prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej. Opieramy się na promowaniu naszego regionu poprzez udział w lokalnych, krajowych i międzynarodowych targach, misjach gospodarczych i innych imprezach gospodarczych. Przy takich przedsięwzięciach niezwykle ważna jest współpraca, którą nawiązaliśmy nie tylko z mediami, ale i z organizacjami wspierania biznesu, stowarzyszeniami, innymi fundacjami oraz agencjami rozwoju regionalnego.

FUNDACJA “POKOLORUJ ŚWIAT” w Koszalinie
ul. Waryńskiego 13/1
75-541 Koszalin
tel./fax +48 94 341-00-33
e-mail: kontakt@pokoloruj-swiat.pl
NIP: 669-240-71-74 KRS: 0000241746
numer konta (Bank PKO BP S.A.) 54 1020 2791 0000 7802 0207 2510

Skład Zarządu Fundacji:
Teresa Żurowska – prezes zarządu.
Małgorzata Chodkowska – vice prezes zarządu.